ข้อจำกัดในการใช้งาน

ข้อจำกัด : การบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์
1.ชื่อ Folder รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น (สามารถตั้งได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ตัวใหญ่)
2 .นามสกุลของไฟล์บางไฟล์ไม่สามารถอัพโหลดได้ แนะนำให้ทำการ Zip ไฟล์ก่อนทำการอัพโหลด

ข้อจำกัด : FTP Client
1.FTP Client สามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆได้ทั้งหมดแต่การแสดงผล Folder ภาษาไทยผ่านทาง Web Browser จะเกิดข้อผิดพลาดในการเรียกหาไฟล์ หากสมาชิกใช้งาน FTP Client ควรตั้งชื่อ Folder เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือหากไม่สะดวกในการเปลี่ยนชื่อจำเป็นต้องใช้ FTP Client ในการดาวน์โหลดไฟล์
2.Packet กู้ข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ท่านทำการลบไฟล์ด้วยโปรแกรมจำพวก FTP Client
3.โปรแกรมจำพวก FTP Client สามารถอัพโหลดต่อ 1 ไฟล์ได้มากกว่า Packet ที่อัพโหลดผ่านหน้า Web Browser โดยความเร็วแปรผันตามปริมาณผู้เข้าใช้งาน และค่าอัพโหลดของสมาชิก

มาตราการป้องกันความผิดพลาด
1.กรณีที่มีข้อมูลอยู่ภายใน Folder Folder นั้นจะไม่สามารถลบได้จนกว่าข้อมูลภายในจะถูกลบออกเสียก่อน

*FTP Client เช่น FileZilla, CuteFTP, SmartFTP เป็นต้น